Δυναμικές Ιστοσελίδες

Οι δυναμικές ιστοσελίδες είναι πιο πολύπλοκες από τις απλές στατικές ιστοσελίδες, και ο βαθμός δυσκολίας τους εξαρτάται από τις λειτουργίες και τις δυνατότητες που περιλαμβάνει η εκάστοτε web εφαρμογή. Σε μια δυναμική ιστοσελίδα το περιεχόμενο της (κείμενα, εικόνες, αρχεία, links κλπ) μπορεί να ανανεώνεται οποιαδήποτε στιγμή, από κάποιον απλό χρήστη, χωρίς να απαιτούνται τεχνικές γνώσεις προγραμματισμού, μέσω μιας εύχρηστης κεντρικής εφαρμογής διαχείρισης (control panel).

Με πιο απλά λόγια, ένας χρήστης ή μια ομάδα χρηστών φροντίζει για την σωστή λειτουργία-ενημέρωση της ιστοσελίδας, είναι δηλαδή ο διαχειριστής της ιστοσελίδας και μπορεί να προσθέτει, να αφαιρεί ή και να διαγράφει δεδομένα που αποθηκεύονται στην βάση δεδομένων. Οι αλλαγές αυτές μπορούν να πραγματοποιούνται όσο συχνά εσείς θέλετε, έτσι ώστε η ιστοσελίδα σας να εμπλουτίζεται να αναβαθμίζεται και να ενημερώνεται διαρκώς. Η δυνατότητα αυτή αποτελεί και το βασικότερο συστατικό για την προώθηση μιας ιστοσελίδας και την αύξηση των πωλήσεων ή την προώθηση των υπηρεσιών που παρέχετε.

Πλεονεκτήματα

 • Ευελιξία περιεχομένου
 • Κατασκευή απεριόριστων σελίδων
 • Χρήση δυναμικών εφαρμογών / εργαλείων
 • Φιλικό σύστημα διαχείρισης
 • Ανανέωση από εσάς όποτε το επιθυμείτε
 • Σύστημα εγγραφής μελών
 • Ταχεία εύρεση περιεχομένου

Πιθανές Εφαρμογές

 • Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου (CMS)
 • Blog / Forum συζητήσεων
 • Ηλεκτρονικά καταστήματα
 • Συστήματα κρατήσεων (online reservation)
 • Δυναμικός κατάλογος προϊόντων
 • CRM (Customer Relationship Management)
 • Image / Video Gallery