Στατικές Ιστοσελίδες

Οι στατικές ιστοσελίδες είναι το πρώτο βήμα για την παρουσία σας στο internet. Απευθύνονται σε μικρές επιχειρήσεις, γραφεία, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιώτες που επιθυμούν μια οικονομική, γρήγορη, αλλά ταυτόχρονα πρωτότυπη και λειτουργική παρουσία στο διαδίκτυο. Είναι κατάλληλες κυρίως για την δημιουργία μόνιμων - στατικών παρουσιάσεων, όπου δεν υπάρχει συχνά η ανάγκη να τροποποιείται το περιεχόμενό τους.

Έτσι, η στατική ιστοσελίδα χαρακτηρίζεται από την απλότητα της όσον αφορά την δομή της, την λειτουργικότητα της, ενώ σε συνδυασμό με τα στοιχεία που μπορεί να περιλαμβάνει (φόρμες, gallery φωτογραφιών, χάρτες, banners) μπορεί να αποτελέσει ένα άριστο εργαλείο προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών.

Πλεονεκτήματα

  • Χαμηλότερο κόστος κατασκευής
  • Ταχύτερη διεκπεραίωση
  • Απλούστερη δομή
  • Χαμηλότερες απαιτήσεις hosting
  • Ταχύτερη περιήγηση ανάλογα με τον όγκο των γραφικών

Ιδανική λύση για:

  • Ιστοσελίδες με λίγο περιεχόμενο
  • Εταιρική παρουσίαση / Προφίλ
  • Portfolio
  • Παρουσίαση υπηρεσιών / έργου
  • Γρήγορη παρουσία στο διαδύκτιο